S nami ste na tej správnej ceste za úspechom. k stabilite. k nápredovaniu. k rozvoju.

Naša spoločnosť ponúka svojim potencionálnym klientom a partnerom široké spektrum služieb, zodpovedný prístup a profesionalitu v oblasti ponúkaných služieb.


Predstavenie spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o.

Našim poslaním je rozvoj a neustále napredovanie služieb v oblasti poskytovaných služieb a to za účeľom dosiahnuť uspokojenie potrieb odberateľa na základe dopytu po službách a rovnako tak aj konečnej cenovej relácie. Svojim potencionálnym klientom a partnerom ponúkame široké spektrum služieb, zodpovedný prístup a profesionalitu v oblasti poskytovaných služieb ako aj ich samotné prevedenie pre kazdeho spotrebiteľa.

Naša spoločnosť bola založená v roku 1992 formou samostatne zárobkovo činnej osoby Ján Smutný – PERTAST. Na počiatku samostatnej činnosti Jej hlavná náplň spočívala v predaji tabakových výrobkov, časopisov, novin a ostatného spotrebného tovaru, ktorý bol neskôr zveladený distribúciou kávy. Postupom času sa obchodná činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby “Ján Smutný - PERTAST” pozmenila so zámerom na upratovací servis a prenájom čistiacich rohoží WOM 2000.

V roku 2012 sa naše napredovanie značne pozmenilo, kde ukončenie živnostenského pomeru pod názvom Ján Smutný - PERTAST zaniklo a vznikol nový obchodný názov spoločnosti s hlavičkou "UNISOL SLOVAKIA s.r.o.", ktorá je zapísaná v obchodnom registry na krajskom súde v Banskej Bystrici ako spoločnosť s ručením obmedzená vložka číslo: 22894/S.

V súčasne dobe naša spoločnosť značne rozvinula svoje pôsobenie a služby v rôznych odvetviach. Zameriavame sa hlavne na precíznosť a prevedenú kvalitu poskytovaných služieb a svojim klientom sa vždy snažime poskytnuť adekvátne riešenie a rovnako tak byť aj maximalne ustretový v každom smere. Svojim odberateľom sme schopný zabezpečiť dochvilnosť, nadštandartné využitie služieb a to aj vrátane požadovanej kvality na základe dopytu po službach.


Vznik a História